Logo
Kireç Sanayicileri Derneği

Yol Yapımında Kireç Uygulamaları Toplantısı

“KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU” VE “ASFALT KARIŞIMLARINDA KİREÇ KULLANIMININ ASFALT PERFORMANSINA ETKİSİ VE YURT DIŞINDA KULLANIMI”

Sanayi ölçeğinde kireç üreten kuruluşların örgütü olan derneğimiz, yürütmekte olduğu bilgilendirme çalışmalarından “Killi zeminlerin kireç ile stabilizasyonu” ve “Asfalt karışımlarında kireç kullanımının asfalt performansına etkisi ve yurt dışında kullanımı” konularında  kapsamlı ve geniş katılımlı bir sunum yapılmasının planlandığı ziyaretimizde aktarılmıştı.

Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğünde bir toplantı organize edilmiş olup, Karayolları Genel Müdürlüğü Mensupları, Müteahhitler Birliği üyeleri, Asfalt Müteahhitleri Derneği üyeleri, DLH İnşaat Genel Müdürlüğü , TCDD yetkilileri, İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, Büyük Şehir Belediyesi, Üniversitelerin ilgili bölümleri, İl Özel İdareleri yetkilileri bu toplantıya davet edilmiştir.

Bu bilgilendirme toplantısında konuşmacı olarak İtalya’dan Sayın Gabriele TEBALDİ (Ph.D., P.E. Asistant Professor University of Parma Department of Civil and Environmental Engineering and Architecture),  Belçika’dan İnşaat Müh. Sayın Christophe DENEAYER (Uzman), Almanya’dan  Sayın Martin DIEKMANN (Wirtgen  Group / Killi zeminlerde kireç stabilizasyonu uygulamaları ve makineli çalışmalar hakkında uzman),  Sayın Yard. Doç. Dr. Aydın KAVAK (Kocaeli Üniversitesi) ve Sayın Doç. Dr. Atakan AKSOY (KTÜ)  katılacaklardır.

18-19-20 Nisan tarihlerinde sırasıyla İzmir, Ankara, İstanbulda gerçekleştirilecek olan toplantıların afiş ve programlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. İlgi duyan katılımcıları bekleriz

Not:  Katılacak kişilerin 14 Nisan tarihine kadar  Ceyda TEKİNALP yada bilgi@kireç.org adresine LCV yapmaları konferansın daha düzenli olması açısından çok önemlidir.


İzmir - 18.04.2011 Broşür Davetiye
Ankara - 19.04.2011 Broşür Davetiye
İstanbul - 20.04.2011 Broşür Davetiye


TÜRKONFED Ekonomik Değerlendirme

TÜRKONFED Ekonomik Değerlendirme Notunu görmek için tıklayınız.


KİSAD - Toplantılar

KİREÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ çeşitli tarihlerde Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinde yaptığı görüşmelerde sektörü ve sektörün sorunlarının tanıtımını yaptığı sunumu görmek için tıklayınız.


DuyurularİÇERİK YÖNETİM