Hakkımızda

Kireç Sanayicileri Derneği

Kireç Sanayicileri Derneği 1987 de Kireç üretiminin Avrupa ve dünya standartlarına ve tekniklerine uygun şekilde yapılmasını ve üretilen kireç çeşitlerinin gerek ülkemizde gerek Avrupa Birliği'nde kabul edilen standartlar içerisinde olmasını sağlamak üzere kireç ve türevlerini üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik, ekonomik yönden yol göstermek, bu standart ve normlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek ve uymayanları uyarmak, kireç ticaretinin meri kanunlar, yönetmelikler ve mesleki ahlak kuralları ile kamu yararına uygun yapılmasını ve gelişmesini sağlamak, amaç ve çalışma konularında üyeleri, ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar nezdinde temsil etmek amacıyla kurulmuş tur.

Bu amaç çerçevesinde örgütlenen  derneğimiz bünyesinde 10 sanayi kuruluşunu barındırmaktadır. Üyelerimizin çoğu  var olan en iyi teknikleri (BAT) kullanarak üretim yapmakta fabrikalarını bu kapsamda  geliştirip yenilmeye çalışmaktadırlar

2.000.000 ton civarında bir üretim kapasitesine sahip olan üyelerimiz  kendi ihtiyaçları için (Keptive) üretim yapan Soda, Demir Çelik ve şeker sanayi dışında Pazar için yapılan üretimin  % 80 lik kısmını sağlamaktadır.

Kuruluşundan bu yana haksız rekabet ve kalitesiz üretimle mücadele eden derneğimiz bir yandan da Pazar geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Killi zeminlerin kireç ile ıslahı konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen uzun bir çalışma sonrasında Kireç stabilizasyonunun  kara yolları teknik şartnamesine girmesi sağlanmıştır.

90 lı yıllarda kireç standartlarının hazırlanması derneğimiz tarafından sağlanmıştır. Daha sonra bu standart AB müktesebatı kapsamında AB normları ile değiştirilmiştir.