Vizyon - Misyon

Kireç Sanayicileri Derneği olarak;


Vizyonumuz :

Sürekli değişen dünya ve ülke koşullarında, bilhassa Türkiye'nin AB ile tam üyelik hedefi çerçevesinde, kirece dayalı malzemeleri üreten kuruluşların gelişen ihtiyaç ve sorunlarını yakinen takip ederek, başta Hükümetler olmak üzere, tüm diğer Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla gerekli temas ve işbirliğini geliştirerek, Kirecin ve sektörün daha iyi tanıtımı ve sorunlarının çözümünde etkin temas ve faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla, ulusal ve uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol almaktır.

 

Misyonumuz :

  • Hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, üyeler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Ulusal ve Uluslararası, kalite ve standartlara uygun üretim yapılmasına çalışmak, Ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik çabaları desteklemek
  • Her türlü kayıtdışı faaliyetlerle tüm diğer mevzuat dışı sınai ve ticari uygulamaların takibi ve önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
  • Üyelerarası hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak; sektörle ilgili istatistiki bilgileri derlemek, yetkili mercilere periodik olarak iletmek.
  • Ürün ve sektör kuruluşlarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtım çalışmalarını yapmak. Bu amaçla başta AB olmak üzere Uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
  • Sektörlerin sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılmasını sağlama yönünde ortak projeler yapmak, yurtdışında yapılan çalışmaları takip etmek, üyeleri gelişmelerden haberdar etmek.
  • Diğer sektörler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği;
  • Hükümet, AB ve tüm diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, sektörle ilgili konularda sektörü temsil etmektir.