Nano Hidrolik Kireç İçeren Hazır Enjeksiyon Malzemesi

Tarihi Yapıların Restorasyonlarında İnovatif Çözüm:

Nano Hidrolik Kireç İçeren Hazır Enjeksiyon Malzemesi

 

Başta, tarihi yapılarda oluşan çatlakların tamiratı gibi yüksek hassasiyet gerektiren yenileme çalışmalarında kullanılabilen “Nano Hidrolik Kireç İçeren Hazır Enjeksiyon Malzemesi”, yapıda oluşan çatlakların tamamen doldurulmasını sağlıyor. Onarım sonucu yapının hasar öncesindeki dayanıklılığına geri dönmesini sağlayan buluşun tüm Ar-Ge çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi’nde multidisipliner bir ekiple gerçekleştirildi.

 

Tarihi yapılarda oluşan hasarların onarımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunmaktadır. Onarımda kullanılan enjeksiyon malzemesinin, yapıdaki özgün malzemeye zarar vermemesi ve aynı zamanda onarım sonucu gerekli dayanımı göstermesi gerekmektedir. Piyasada yer alan mevcut ürünler tarihi yapılarda kullanıldığı takdirde özgün malzeme ile tepkimeye girerek yapıya zarar vermekte, erken priz süresinden dolayı istenilen dayanıma ulaşılamamaktadır.

 

Tüm Ar-Ge çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Nano Hidrolik Kireç İçeren Hazır Enjeksiyon Malzemesi”, tüm bu problemlere teknolojik bir çözüm getiriyor. İçerisinde yer alan doğal kireç malzemesi ve üretim yönteminde yer alan inovatif çözümler ile birlikte yapıda oluşan çatlakların tamamını doldurup, onarım sonucu yapının hasar öncesindeki dayanıklılığına geri dönmesini sağlıyor.  Ayrıca özgün malzeme ile tepkime vermeyip yapıya da zarar vermiyor.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümü ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim görevlilerinden oluşan multidisipliner bir takımın çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşun, ihracata yönelik hedef çalışmaları da bulunmakta.

 

Türkiye’de beton ve çimento harçlarına yönelik gerçekleştirilen ihracat oranları

 

Almanya

12.8 Milyon Dolar

Fransa

4.2 Milyon  Dolar

Çin

3.8 Milyon  Dolar

İspanya

2.2 Milyon  Dolar

İtalya

1.3 Milyon  Dolar

Güney Kore

470.000  Dolar

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi olarak yüksek standartlara sahip inovatif çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nabi Yüzer, “Söz konusu buluş bir ihtiyaca cevap verirken bir yandan da ülkemizin ekonomisine ciddi bir destek sağlayacak potansiyeli de barındırıyor. Ülkemiz, tamir harcı özelinde 2018’de toplamda 61.831 dolar ithalat hacmine sahip. Söz konusu buluş özelinde Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin yapmış olduğu pazar analizleri sonucunda, başta Almanya, Fransa ve İtalya’nın olduğu Avrupa Ülkeleri olmak üzere, Amerika ve Güney Kore pazarlarında da geniş bir ticari potansiyel olanağı olduğu görüldü. Yıldız TTO’nun katkıları ve yönlendirmeleri ile sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerin üretim merkezlerinin yer aldığı bölgelerde, oluşturulacak koruma stratejileri ile YTÜ ve Yıldız TTO olarak uluslararası boyutta ticarileşme çalışmaları yürütmeyi hedefliyoruz” diyor.

Buluş konusu ürün olan tamir harcının büyük ölçeklerde üretimi için sanayi paydaşları aranmakta olduğunu açıklayan Yüzer, “Beton ve çimento harçlarının ülkemizin ihracatında önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde malzemenin önemli bir potansiyele de cevap vereceğini öngörüyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Patent başvuru sürecinde uluslararası araştırma otoriteleri tarafından verilen raporlarla dünya çapında yeniliği kanıtlanmış olan “Nano Hidrolik Kireç İçeren Hazır Enjeksiyon Malzemesi”’nin otorite raporuyla birlikte hitap ettiği pazarlara uygun bölgelere başvurular yapılarak uluslararası boyutta sınai mülkiyet korumaları sağlanmış olacaktır.

Tarihi yapıların sağlamlaştırılması ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde özgün malzeme kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Onarım yöntemlerinden bir tanesi ve yaygın kullanılanı enjeksiyon yöntemidir. Bu yöntemle, pasif çatlakların doldurularak taşıyıcı elemanlardaki süreksizlikler giderilmektedir.

 

Başarılı bir enjeksiyonda, özgün malzeme ile uyumlu olarak kullanılacak enjeksiyon malzemesinin, çatlağa penetre olabilmesi ve boşlukların tamamının doldurulması gerekir. Günümüzde bu hususlar maalesef göz ardı edilmekte ve enjeksiyon malzemesinin tane boyutu dikkate alınmadan her türlü çatlak için aynı tip ürün kullanılmaktadır. Yerli hammadde kullanılarak üretilen nano doğal hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi ile çok daha ince çatlaklar doldurulabilecektir.

 

Ürün Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince TÜBİTAK (114M256) tarafından desteklenen proje ile geliştirilmiştir.

 

Nano doğal hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesinin hammaddesi ülkemizde bulunan killi kireç taşıdır. Enjeksiyon malzemesi olarak kullanılabilmesi için içerisine uygun oranlarda kimyasal katkı ve su ilave edilmiştir. %20 oranında nano boyutta doğal hidrolik kireç içerir ve malzemenin tane boyutunun %90’ı 400 nanometrenin altındadır.

 

Ülkemizde yapılan restorasyon çalışmalarında birçoğunda kullanılan hazır enjeksiyon malzemesi yurt dışından ithal edilmektedir. Yerli kaynaklar kullanılarak üretilen nano doğal hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi, mevcut ticari ürünlerden çok daha ince taneli olması ve tek bir hammadde ile üretilmesi sayesinde mevcut ticari ürünlere kıyasla daha yüksek performans göstermektedir.

 

Ürünün geliştirilmesi için yapılan AR-GE çalışmaları sürmektedir. Üniversite bünyesinde laboratuvar ortamında üretilen bu ürünün bir firma ile ticarileştirilmesi düşünülmektedir.

Ürün Geliştirilmesinde Yer Alan İsimler:

Prof.Dr. Nabi YÜZER

 

Prof.Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet F. UĞURYOL

Dr.Öğr.Üyesi Didem OKTAY

Y.Müh. M.Buğra GÜNER