Haberler
Asitli Topraklarda Verimlilik, Tarım Kireci İle Artırılıyor

Asit oranı yüksek topraklarda tarımsal verimi artırmak için uzmanlar tarım kireci kullanılmasını öneriyor.

06.04.2021
KİREÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD) 2020 yılını sektör açısından değerlendirerek yaşanan sorunları ortaya koydu.

06.04.2021
Entegre Harç 2020 Yılını 90 Bin Ton Kapasiteyle Tamamladı.

Entegre Harç Genel Müdürü Bülent Kanıyılmaz’la kireç sektöründeki gelişmeleri ve KİSAD çalışmalarını konuştuk.

06.04.2021
2021 yılından umutluyuz

Kireç Sanayicileri Derneği dünyada yaygın olarak kullanılan, ülkemizde ise 1980’den sonra kullanımı tamamen unutulan killi zeminlerin kireç ile stabilizasyonu konusunda yoğun bir çabaya girdi. Dernek Başkanı Erol Üçüncü bu çalışmaları ve kireç sektöründeki gelişmeleri Kireç Dünyası Dergisi’ne anlattı.

06.04.2021
Asırlık İlaç; Bordo Bulamacı

Kireç kullanılarak hazırlanan bordo bulamacı 19. Yüzyıldan beri hala tarımda etkin bir ilaç olarak kullanılıyor.

06.04.2021
SEÖS Cihazları

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY), Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (AYİY) ve özel durumlar gereğince bazı sanayi tesisleri zorunlu olarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) kullanarak emisyonlarını sürekli olarak ölçmektedir.

06.04.2021
Türkiye'deki Kireç Kullanımını Artırmak İçin Çalışıyoruz

KİSAD, kullanım açısından dünyada beşinci sırada yer alan kirecin, Türkiye'deki kullanım oranlarını artırmak için, çalışmalara devam ediyor.

02.03.2021
Kimtaş Çevre Duyarlılığını Bir Kere Daha Ortaya Koydu

Kimtaş San. ve Tic. A.Ş., geçtiğimiz birkaç yılda, düzenlediği rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 250 bin ton dolgu işlemi yaparken, en az iki bin adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.

02.03.2021
Türkiye’de Düşük Karbonlu Kalkınma Çalışmaları Sürüyor

Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi Kapsamında çalışmalar devam ediyor.

02.03.2021
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, doğanın insanlığın ortak mirası olduğu yaklaşımı devlet düzeyinde kabul gördü.

02.03.2021