İçme Suyu Arıtmak İçin Kirecin Kullanımı

Dünyada yıllık kullanım itibarıyla kireç, içilebilir ve endüstriyel su kaynaklarının arıtılmasında kullanılan kimyasallar arasında başta gelmektedir. Birçok belediye tarafından özellikle su yumuşatma ve arsenik giderilmesi için ve su kalitesini geliştirmek üzere kullanılmaktadır. 

Yumuşatma

Su yumuşatmada, sulandırılmış kireç sudan (biyo-karbonatların ve kalsiyum ve magnezyum karbonatlarının neden olduğu) karbonat sertliğini gidermek için kullanılır. Karbonat olmayan sertlik olarak adlandırılan diğer kalsiyum ve magnezyum tuzlarının neden olduğu sertlik, genel olarak kireçle magnezyumun çökeltilmesini gerektiren kireç – soda işlemi yoluyla arıtılır. Birlikte üretilen kalsiyum tuzu, kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturmak üzere soda külüyle tepkimeye girer. Kireçle yumuşatma aynı zamanda sudan arseniği arıtmak için de kullanılabilir.

pH Ayarlama/Çöktürme

Sulandırılmış kireç daha ileri arıtıma hazırlamak üzere suyun pH’ını ayarlamak için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Kireç aynı zamanda asit suyunu nötrleştirerek, dolayısıyla ana hat boruların asit suyundan aşınmasını azaltarak korozyonu önlemek için  kullanılabilir. Aşındırıcı sular aşırı miktarlarda karbon dioksit (karbonik asit) içerir. Kireç kalsiyum karbonat oluşturmak üzere CO2’yi çökeltir, bu da su dağıtım borularının içinde koruyucu bir kaplama sağlar.  
Kireç, askıda katı maddelerinin “ham” suda neden olduğu bulanıklığı yok etmek için şap yada demir tuzlarıyla birlikte kullanılır. En tatminkar koagülasyon şartları için uygun pH’ı sağlamaya yardımcı olur. Bazı su arıtma tesisilerinde  şap çamuru, basınç filtrelerinde çamur kalınlaşmasını kolaylaştırmak için kireçle arıtılır. 

Patojen Gelişimine Etki

Kireç ekleyerek 24 - 72 saat suyun pH’ını 10.5 - 11’e çıkarmak, bakteri ve belli virüslerin gelişimi için gereken ortamı ortadan kaldırır. Bu kireç uygulaması “fenolik su”yun bulunduğu yerlerde kullanılır, çünkü Klor  uygulaması fenol  bulunan ortamlarda tadı hoş olmayan bir su oluşmasına neden olur. “Aşırı alkalinlik işlemi” diye adlandırılan bu işlem aynı zamanda ağır metalleri de yok eder. 

Kirliliğe Neden Olan İz Elementlerin Giderilmesi
Kireç aynı zamanda manganez, fluorid, organik taninler ve demirin arıtılmasında da  kullanılır.