Hakkımızda

Kireç Sanayicileri Derneği

Kireç Sanayicileri Derneği 1987 de Kireç üretiminin Avrupa ve dünya standartlarına ve tekniklerine uygun şekilde yapılmasını ve üretilen kireç çeşitlerinin gerek ülkemizde gerek Avrupa Birliği'nde kabul edilen standartlar içerisinde olmasını sağlamak üzere kireç ve türevlerini üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik, ekonomik yönden yol göstermek, bu standart ve normlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek ve uymayanları uyarmak, kireç ticaretinin meri kanunlar, yönetmelikler ve mesleki ahlak kuralları ile kamu yararına uygun yapılmasını ve gelişmesini sağlamak, amaç ve çalışma konularında üyeleri, ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar nezdinde temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç çerçevesinde örgütlenen  derneğimiz bünyesinde 10 sanayi kuruluşunu barındırmaktadır. Üyelerimizin çoğu  var olan en iyi teknikleri (BAT) kullanarak üretim yapmakta fabrikalarını bu kapsamda  geliştirip yenilmeye çalışmaktadırlar

3.000.000 ton civarında bir üretim kapasitesine sahip olan üyelerimiz  kendi ihtiyaçları için (Keptive) üretim yapan Soda, Demir Çelik ve şeker sanayi dışında Pazar için yapılan üretimin  % 80 lik kısmını sağlamaktadır.

Kuruluşundan bu yana haksız rekabet ve kalitesiz üretimle mücadele eden derneğimiz bir yandan da Pazar geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Killi zeminlerin kireç ile ıslahı konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen uzun bir çalışma sonrasında Kireç stabilizasyonunun  kara yolları teknik şartnamesine girmesi sağlanmıştır.

90 lı yıllarda kireç standartlarının hazırlanması derneğimiz tarafından sağlanmıştır. Daha sonra bu standart AB müktesebatı kapsamında AB normları ile değiştirilmiştir.

Vizyonumuz :

Sürekli değişen dünya ve ülke koşullarında, bilhassa Türkiye'nin AB ile tam üyelik hedefi çerçevesinde, kirece dayalı malzemeleri üreten kuruluşların gelişen ihtiyaç ve sorunlarını yakinen takip ederek, başta Hükümetler olmak üzere, tüm diğer Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla gerekli temas ve işbirliğini geliştirerek, Kirecin ve sektörün daha iyi tanıtımı ve sorunlarının çözümünde etkin temas ve faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla, ulusal ve uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol almaktır.

Misyonumuz :

  • Sektörün sözcüsü olmak ve her kesimde sektörü temsil etmek,

  • Gerek yurt içi gerekse yurt dışında benzeri alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak ilgili alanlarda ortak çalışmalar yapılması ve verimliliğin arttırılması için çaba göstermek,

  • Kireç Sektörü ile ilgili her türlü mevzuata ilişkin sektör gereksinimlerini, üyeleri adına ilgili mercilere iletmek,

  • her türlü araştırma, geliştirme ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek, üye kuruluşlar için Kireç üretimi ve güncel üretim teknolojileri konularında eğitimler ve seminerler düzenlemek, kamuoyunu sektör hakkında bilgilendirmek

  • Sektör için rekabet hukuku ve diğer hukuk kurallarına uygun istatistiki bilgi toplamak, bu bilgileri işleyerek üyelerine ve kamuoyuna sunmak.