Tehlikeli Atıkların Arıtılmasında Kirecin Kullanımı

Tehlikeli atıkları arıtmak için kireç yaygın biçimde kullanılmaktadır. Kireç, kimyasal olarak çözülmeleri daha az muhtemel olan daha sabit biçimlere dönüştürerek çoğu metali sabitleştirir. Aynı zamanda asitli maddeleri nötrleştirmek için de kullanılabilir.