Atık Suyun Arıtılması İçin Kirecin Kullanımı

Kireç, endüstriyel sıvı atıkların arıtılmasının yanı sıra Evsel atık suyunun arıtılmasında da yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Evsel Atık Su Arıtması
Gelişmiş atık su arıtma tesislerinde, kireç askıda katı madde ve katı maddelerle birlikte fosforun kompleks kalsiyum fosfat olarak çökeltildiği üçüncül işlemlerde kullanılır. Kirecin oluşturduğu 10.5-11.0 yüksek pH’ı nedeniyle, diğer  bir yosun besleyici olan azotun uzaklaştırılmasın da kolaylaştırılır. Dolayısıyla, fosforun ve Azotun çıkarılması yüzey sularında otrofikasyon sürecini (deniz yosunu oluşumu) önlemeye yardımcı olur.

Alum ve Demir klorid çöktürme için kullanıldığında, kireç bu asit tuzlarının neden olduğu düşük pH değerini yükselterek ve etkin azotun giderilmesi için gerekli bazik ortamı  sağlamak üzere kullanılır. 

Kanalizasyon çamurunun vakumla yada basınç filtrelemeyle süzüldüğü kanalizasyon tesislerinde, çamurun kıvama getirilmesinde ve etken maddenin son berraklaştırması için süzmeye yardımcı olarak kireç ve demir klorid kullanılır. 

Endüstriyel Atık Su
Kirecin özellikle asidik atıkların nötrleştirilmesinin gerektiği endüstriyel atık suları arıtmada sayısız uygulamaları bulunmaktadır. Çelik fabrikalarında, sülfürik asit tabanlı atık dekapaj çözeltileri    kireçle nötrleştirilir. Kireç aynı zamanda kaplama fabrikalarından atıkların arıtılması işlemlerinde krom, bakır ve ağır metalleri  çöktürmede kullanılır.

Kireç, suni ipek fabrikalarından sülfürik asit atıkları nötrleştirmek ve çözeltideki katı maddeleri çökeltmek için kullanılır. 
Kireç narenciye konservelerde, atık suları berraklaştırmada ve narenciye posası yan ürünlerini işlemede yardımcı olur.  

Çalışan ve terkedilmiş madenlerde  oluşan  yüksek derecede asitli drenaj sıklıkla kireçle nötrleştirilir. Atığın daha da berraklaştırılması piridik özütleyicide demirin çökeltilmesiyle elde edilir. Kömür yıkama fabrikaları kireci asidik atığı nötrleştirmek yada çelik teçhizat üzerindeki sürtünmeyi azaltmak ve yeniden kullanım için atığı iyileştirmek üzere işlemden geçirmek için kullanırlar.