Türkiye Tarım Arazilerinde Kireç Kullanımı

Kireçtaşı tarımda genellikle direkt toprağa karıştırılarak kullanılır. Diğer önemli kullanım sahaları, kompozit gübre yapımı ve hayvan yemi imalatıdır. Asit yağmurlarının neden olduğu zararların giderilmesi için de kireçtaşı kullanılmaktadır.

Topraklarda Asit Oluşumu Çeşitli Yollarla Gerçekleşir

1-    Kök solunumu ile açığa çıkan CO2 ve H iyonu Oksijenle birleşerek su oluşturur. Su ise CO2 ile birleşerek Zayıf bir asit olan karbonik asidi meydana getirir.
2-    Yağmur Sularındaki CO2 toprağa girdiğinde suyla birleşerek karbonik asidi oluşturur.
3-    Bitki örtüsünün dökülen yaprakları ve organik atıklardan oluşan ölü örtünün ayrışma sürecin de Organik asitler oluşabilmektedir.
4-    Toprağın kimyasal gübrelenmesi Sonucunda (Örneğin amonyum sülfat gübresi) oluşan asitler de toprağın asidik bir karakter  kazanmasında rol oynar.
5-    Çok yağış alan bölgelerde kalsiyum iyonu yıkanarak ortamdan uzaklaşır ve toprağın asitlenmesine yol açar.
6-    Fazla kükürt dioksit Emisyonu sonucu Asit yağmurlarının oluşumu.

Toprağın Asitli bir karakter kazanmasını sağlamaktadır. Bunlardan en etkilisi fazla yağış olmasıdır. Fazla Yağış  almayan yerlerde de diğer etkilerden dolayı topraklar asidik karakter alabilmektedir.