Gazbeton Üretiminde Kireç Kullanımı

Gazbeton düşük yoğunluğa rağmen duvar örmek için gereken mukavemeti ve çok iyi ısı yalıtımını sağlayan bir inşaat malzemesidir. Sönmemiş Kireç iki temel işlevi yerine getiren vazgeçilmez bir gazbeton bileşenidir.

•    Formülasyon sırasında sönen kirecin açığa çıkardığı ısı sayesinde Alüminyum tozları ile reaksiyona giren sönmüş kireç hidrojen açığa çıkmasına neden olur.

•    Otoklavda ortamda bulunan SiO2 ile reaksiyona giren kireç Tobermorit kristalleri oluşumuna neden olur. Bu kristal malzemenin çekme ve basınç mukavemetini sağlayan emel bileşimdir.